Le Grand Tour

000080_Eurometropolis_legrandtour_04_HR

Le Grand Tour” c’est une série de 60 reportages qui explore la région transfrontalière. Nous organisons des rencontres régulières pendant cette tournée. Nous mettons en lumière un patrimoine parfois méconnu ainsi que la cohésion sociale, les nouvelles économies, l’enseignement et la culture de ce territoire touristique. Nous parcourons les zones urbaines ainsi que la périphérie de la région Lille-Kortrijk-Tournai. La région Lille-Kortrijk-Tournai compte de nombreux citoyens, entrepreneurs et initiatives qui contribuent positivement à la société. Dans un contexte transfrontalier, de telles initiatives méritent d’être mises en avant. Avec ce projet, Eurometropolis News, veut combler le vide de journalistique transfrontalier avec une série de 60 reportages sur des citoyens et initiatives peu connues mais pertinentes pour la région transfrontalière.  

In “Le grand tour” maken we een tocht in en rond de grensregio met 60 reportages als resultaat. We organiseren ook geregeld live ontmoetingen tijdens deze tocht. We belichten praktijken en voorbeelden van sociale cohesie, nieuwe economie, onderwijs en cultuur. We zetten intussen ook het minder belichte patrimonium in de kijker. We behandelen stedelijk gebied én de periferie van de regio Lille-Kortrijk-Tournai. Burgers, ondernemers en verenigingen in de regio Lille-Kortrijk-Tournai leveren heel wat positieve bijdragen aan de samenleving. Dergelijke initiatieven verdienen meer aandacht, zeker in een grensoverschrijdende context. Eurometropolis News wil deze leemte in de grensoverschrijdende journalistiek invullen door zelf een grote reeks te maken. We maken 60 reportages over mensen en initiatieven die minder gekend zijn over taal- en landsgrenzen, maar toch heel relevant zijn voor de grensregio.


LogosMicroProjet_EM NEWS XL

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional – Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling